3/06/11

TEMA 1 (MANUSIA DAN MASYARAKAT) 1. Pelbagai agama dan kepercayaan telah wujud di Semenanjung Tanah Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad S.A.W.

TEMA 1 (MANUSIA DAN MASYARAKAT)

1. Pelbagai agama dan kepercayaan telah wujud di Semenanjung Tanah Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad S.A.W. Jelaskan penyataan ini.

Pendahuluan

a. definisi jahiliah

b. tempoh 300M-610M

c. Ciri-ciri Jahiliah

d. Kedudukan Semenanjung Tanah Arab

Isi ;

1. Agama Hanif-diturunkan kepada nabi Ibrahim.Ajarannya terkandung dalam suhuf. Asas utama berkaitan agama Islam-agama ini masih mengekalkan ciri-ciri ketauhi dannya dan masih suci.Pengamalnya nabi Muhammad s.a.w.

2. Agama Yahudi-dibawa oleh nabi Musa khasnya bagi masyarakat Yahudi yang menetap di sekitar Yathribseperti bani Nadhir, bani Qairuzah dan Bani yang diwarisi Bani Israel. Ajaran Taurat diseleweng kan pendeta.

3. Agama Nasrani- dibawa nabi Isa berdasarkan ktab Injil. Kemudiannya telah diselewengkan.Antara penganutnya Waraqah bin Naufal.

4. Agama ciptaan-Agama Wathani/berhala-Mekah merupakan ibu kota agama. Jemaah haji akan melakukan tawaf di sekeliling Kaabah yang dipenuhi kira-kira 360 buah patung. Patung yang dipandang mulia seperti al-Manat dan Uzza.

5. Agama majusi/api/Zoroaster –agama menyembah api berasal daripada kuasa besar Parsi. Percaya api berperanan sebagai penerang dan pemusnah kepada segala Makhluk. Tuhan api mempunyai sikap baik dan sikap buruk.

6. Sembah Cakerawala

7. Sembah malaikat/jin/dewa

8. Kepercayaan karut/tahyul

× lelaki pakai cincin tembaga

× iii. bunuh anak perempuan

× tilik nasib

× iv. arah burung terbang

Kesimpulan

Apa-apa sahaja yang berkaitan

Load disqus comments

0 Alasan Murid