1/06/13

POTRET TERBARU YANG DIPERTUA AGONGMerafak sembah kebawah 
Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Banginda Yang Dipertuan Agong 
dan
Raja Permaisuri Agong Tuanku Haminah Hamidun

Load disqus comments

0 Alasan Murid